Lys opleves forskelligt, alt efter om man er høj eller lav. Det er væsentligt at tage med i betragtning, når der skal opsættes lys i børnehaver, på skoler og i fritidshjem.

Samtidig er det vigtigt at tage højde for, at lyskilderne ikke udvikler store mængder varme i lokaler, hvor der er mange mennesker, og dermed i forvejen er varmt.

Mange steder vil lyset med fordel kunne styres af intelligente installationer, der eksempelvis sørger for at tænde og slukke lyset på bestemte tidspunkter. Det kan også være belysning, der reguleres af sollysets styrke eller aktiveres ved bevægelse.

Larm, lys og leg

I mange daginstitutioner synes lyset at være bestemt af, hvad rengøringspersonalet synes om lys, i stedet for at være bestemt af brugernes behov. Det resulterer i, at børn og personale bades i ensartet kunstlys fra lysstofrør i loftet. Det almindelige ønske om at udføre en standardløsning overalt i institutionen fører til, at man får lige dårligt lys overalt.

Men der findes mere funktionelle løsninger, som bedre tilgodeser børn og voksnes behov.

Når lyset danner kontraster og variationer mellem mørke og lys, fungerer det bedst. Bortset fra at det giver en mere spændende oplevelse, så gør det mennesker, møbler og legetøj tredimensionale og tydelige. Det har stor betydning, når man skal forholde sig fysisk til sin omverden – gribe efter et barn, sætte en blyant på et stykke papir osv.

Mere overskud i dagligdage

Børnehaven Åkanden i Tørring fik først ændret lyset på den ene stue. Det kunne bl.a. ses på forbruget af hovedpinepiller.

“Alle slapper mere af og er mindre pirrelige. På den måde fandt vi ud af, at vi skulle have samme lys i hele Åkanden,” siger børnehavelederen Herdis Bülow.